Conferinţa Internaţională LMA

Noi Tendinţe În Teoria Şi Practica
Traducerii, A Terminologiei Şi A Interpretării De Conferinţă

Ediţia a-XVII-a

Home

Overview


Prezentare generalăThe Department of Applied Modern Languages and The Centre for Language Industries invite you to participate on Friday, 27 October 2017, in XVIIth edition of the Annual International Conference, devoted to the latest research news, the theory and practice of translation and its related fields, an event which marks the commencement of the European MA programme in Translation Studies - Terminology (METT) and the European MA programme in Conference Interpreting (MEIC).

The conference, a time for reflection and good practice exchange in the field of translation, terminology and interpreting, is part of a series of events that celebrate 10 years from the integration process of Romanian as official language of the European Union. The following themes will be the subject of our debate:
 • theories and paradigms of translation;
 • diachronic studies;
 • specific pedagogy;
 • labour market and emerging professions (translation activities for publishing houses, translation revision and terminology revision, desktop publishing, translation and terminology project management);
 • new technologies;
 • new conceptual tendencies;
 • interdisciplinary studies;
 • good practice examples.
We target academic staff, scholars, PhD students and students, professionals in the translation field and all those who want to make known their research or experience in the literary and non-literary translation field.

The event aims to create, on one hand, a climate of scientific effervescence, and on the other hand, it aims to facilitate the collaborative approach, the exchange of ideas and good practices among the academic staff and the professionals active on the translation market.

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate şi Centrul pentru Industriile Limbii vă invită să participaţi vineri 27 octombrie 2017 la ediția a XVII-a a Conferinței internaționale anuale, dedicată ultimelor noutăți din cercetarea, teoria și practica traducerii și a domeniilor conexe ale acesteia, organizat cu ocazia deschiderii cursurilor celor două masterate LMA: Masteratul European de Traductologie - Terminologie (METT) şi Masteratul European de Interpretare de Conferinţă (MEIC).

Conferința, un moment de reflecție și un schimb de bune practici în domeniul traducerii, al terminologiei și al interpretării de conferință, se înscrie în seria de manifestări ce marchează 10 ani de la integrarea limbii române ca limbă a Uniunii Europene, propunând, spre dezbatere, următoarele teme:
 • teorii și paradigme ale traducerii;
 • studii diacronice;
 • pedagogie specifică;
 • piața muncii și profesiile emergente (traducerea pentru edituri, revizia traductologică și revizia terminologică, desktop publishing, managementul proiectelor traductologice și terminologice);
 • noi tehnologii;
 • noi tendințe conceptuale;
 • studii interdisciplinare;
 • exemple de bune practici.
Conferința se adresează cadrelor didactice, specialiștilor, doctoranzilor și studenților, dar și profesioniștilor din domeniul traducerilor, precum și tuturor celor care doresc să-și facă cunoscută cercetarea sau experiența traductologică în domeniul traducerii literare și non-literare.

Evenimentul urmărește, pe de o parte, crearea unui climat de efervescență științifică, iar pe de alta, apropierea colaborativă, schimbul de idei si bune practici între specialiștii din universități și profesioniștii de pe piața traducerilor.