Conferinţa Internaţională LMA

Noi Tendinţe În Teoria Şi Practica
Traducerii, A Terminologiei Şi A Interpretării De Conferinţă

Ediţia a-XVII-a

Program

Conference programme


Programul conferinţeiPlease find here the final version of the conference programme.


Găsiți aici versiunea finală a programului conferinței.